نیمه پر لیوان!

I am alone, not lonely
 
 
 
 
 
 
 
پی دات اس1: اینکه میگن: من اولا فکر می‌کردم... منظور از اولا دقیقاً چه زمانیه؟
پی دات اس2:خپونی جان اینم آپ!
 پی دات اس3: حتی دروغ ولی بگو...
 
/ 4 نظر / 2 بازدید
خپونی

[لبخند][لبخند][ماچ]

...

اولا فکر کنم قبلناست دیگه نه؟

من

دیگه واقعا بیشتر از این میخوای نیمه پر لیوانو ببینی؟

من

دیگه بیش از این می خوای نیمه پر لیوانو ببینی؟