رو به رو

ما کاشفان کوچه­های بن بستیم

حرف­های خسته­ای داریم

این بار پیامبری بفرست

 که تنها گوش کند...

گروس عبدالملکیان

بعدترنوشت: هین! سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود ...

/ 2 نظر / 24 بازدید
هامان

شعر زیبایی بود رفیق. خودت چطوری؟