نياز

خدا زان خرقـه بیزار اسـت صد بار
کـه صد بت باشدش در آسـتینی

29vjrk4.jpg

/ 3 نظر / 2 بازدید
امیرعلی

زهد با نیت پاک است نه با جامه پاک....ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد!

دریا

رفتم به در ميکده خواب‌آلوده خرقه تر دامن و سجاده شراب‌آلوده...

دریا

من چيکار کنم؟ تو سخت‌گيری، من سخت می‌گيرم!!!