عجب از اين آدم ها!

می خواستم کلاْ شرح بدم اتفاقی رو که امروز باعث شد بفهمم بعضی ها چقدر بدبخت و تشنه توجهند اما دیدم اوی معلوم الحال  حالا مثلاْ بیاد جای اینهمه پشتی که بهش کردند یک بار از یک جایی چوب لای چرخ من بذاره که توجه بخره ... حیف مخم نیست که یک بار دیگه ماجرا رو مرور کنه که تایپ کنم و بعد که مهمتر تر تر هم هست حیف چشم هایی که شاید گاهی اینجا رو ببینند نیست که بخونند ارتکاب به خودِ شخصی بیمار رو.

حتی همین که کسی از دست این آدم عصبانی شه ـاونجوری که شناختمش ـ براش کلی موفقیته ...

بنده خدا...

/ 7 نظر / 2 بازدید
ژاله

چترت را کنار ایستگاهی در مه فراموش کن خیس و خسته به خانه بیا نمی خواهم شاعر باشی ،باران باش همین برای هفت پشت روییدن گل کافی ست ، چه سرخ ،چه سبز و چه غنچه ! به روزم

آتش

دريا

بابا بی خيال! ملت عقده ای! رفيق جونم، اين مردم بی جنبه و خودخواه رو بی خيال!

دريا

ملت زياده خواه، يادم رفت! اينم آخه صفت مناسبيه!

Meisam

تشنه توجه بودن بده مگه؟ من که نمی شناسمت می شناسم؟ با اين وجود يقينا خودت هم از مورد توجه واقع شدن بدت که نمياد هيچ خوشتم مياد. شرمنده تو اولين کامنتی که گذاشتم اين جوری نوشتم.

حسام

اين چنين دلخستگی زائل به مرحم کی شود؟

سخت گير

نه بد نيست واما اين بنده خدا اصلاْ راه درستی رو انتخاب نمیکنه!