زورکی الکی

یه چیز و تنها یه چیز شما رو منحصر به فرد و تک میکنه و اون آزادیتونه. شما آزادین. آزاد، متوجهی؟ آزادین که سلامتیتون رو داغون کنین، آزادین که رگ دستتون رو بزنین، آزادین که از غم عشق هیچ وقت فارغ نشین، آزادین که تو گذشته تون بپوسین، آزادین که قهرمان شین، آزادین که تصمیمات اشتباه بگیرین، آزادین که تو زندگی شکست بخورین یا مرگتون رو تعجیل کنین. حرفم را باور کنین، کتاب تقدیری وجود نداره. فقط چند نشانه روی یک برگه. مقداری اطلاعات. چیزی رو که نمیشه محاسبه کرد، آزادی شماست...

 نمایشنامه: مهمانسرای دو دنیا

 عنوان اصلی: Hotel des Deux Mondes

نوشته: اریک امانوئل اشمیت ، ترجمه: شهلا حائری

/ 5 نظر / 3 بازدید
دانیال

میبینم که هنوز تو جو والنتاینی [زبان] مثل اینکه خیلی خوش گذشته [چشمک]

سخت‌گیر

هه!

مقداد

باز که تو خودتو قاطی فرشته ها کردی جوجه![سبز]

آزاد

معلومه که ما «آزاد»یم و منحصر به فرد![نیشخند]

هامان

این آزادی از اون مقوله هاس که به قطعیت میتونم بگم بد کوفتیه. راستی در این باب آزادی شما آزادی که ازش استفاده نکنی و آزادانه تن به عدم آزادی بدی. فکر کنم!