تله پاتی

تو

  پشت هزاران پنهانی

هزارن حرف

هزاران نگاه

 هزاران نیاز

هزاران غروب پر نسیم

...

اما همیشه به موقع دل آشکار می کنی ، دمت گرم!

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
دانيال

باور كن هر آدم ديگه اي بود اينجا مينوشت : اول اما من كه مثل بقيه بي جنبه نيستم كه بنويسم اول ...

دريا

دمت گرم...

دريا

وقتی به‌موقع باشه، معرکه است...

دانيال

من: سلام خودم: [‍سكوت] من: خوبي ؟ خودم : ‍[سكوت] من: دلم برات تنگ شده بود خودم: [پوزخند] راستي چه احساس تحقير آميزيه

Jdog

پشت نگاه هم مگه ميشه قايم شد؟ Vision is the art of seeing things invisible