زن زيبايی آمد لب رود، آب را گل نکنيم، روی زيبا دوبرابر شده است...

 به این اندازه سکوت عادت ندارم بالاخره از یک جایی سر باز می کند این نهفته نفرت فروخورده دائماْ رو به افزایش . از شعار و همه مفاهیم وابسته به سخن چرانی (!)، از هرچه مصلحت بینی از دور و از حتی هم ،چیزی عوض نشد و نمی شود ،این صرف فعل آینده که یک زمان نخواهد بود یکی می شود و من از رادیو جوان و پارازیت هم متنفرم . حالا هر کس که رفت تولدش مبارک و آن‌که ماند و غوطه خورد در این جریان عفونت همواره مترشح  هم که ،ماند!

/ 7 نظر / 2 بازدید
زينب

بشر به لحاظ طبيعی و از نظر ويژگيهايش مسخره است-داستايوفسکی

زينب

همه انسانها مثل گرگ که نه...خود گرگ هستن.بيخودی دنبال صفات خوب می گردن...

Jdog

ما که کارمون تموم شد. کسی نمی خواد بره؟

مقداد

آب را گل نکنيم گاو را ول نکنيم...

دريا

ما که موندگاريم و تولدی هم در کار نيست... پس حالا حالا ها بايد نظاره‌گر اين تعفن باشيم...

دانيال

ما همه تو لجنزاريم اما بعضي ها به آسمان نگاه ميكنن...