نادیده

همیشه یک نفر سومی وجود داره.

 

 

 

 

 

بعدترنوشت: با دید منفی روی لینکش کلیک کردم  اما حال داد!

/ 4 نظر / 2 بازدید
خپونی

خیانت یا رقابت؟

پفک

کی؟ کو؟ کجاست؟ اصن کلاً برچی؟ [نیشخند]

سخت‌گیر

کلن!

پفک

این که جواب دکمه بود!!!