مغز داغ!

فریاد که آن ساقی شکرلب سرمسـت
دانسـت که مخمورم و جامی نفرستاد

------------------------------------------------------------

من یک کمی بیشتر از یک کمی قفل مسائل علمی هستم! باغت آباد انگوری!

داغ کردم!

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سخت گير

جز تو کس ديگه ای هم کشتم!

دريا

گويا باز حسود بودن من رو يادت رفت ها!!! کی؟!

سخت گير

b-(

سخت گير

هر هق جمع

lمنو كشته

دريا

اولين کامنت آخرين پستم يه جورايی يه تناسب‌هايی باهات داره!

سخت گير

به به! روزمون قراره نقره داغ شيم ،به به!