گیجم

پیله ام شکافت بی آنکه بال آماده پروازی داشته باشم...

 

 

 

 

 

بعدتر نوشت: در عجبم از خودم.

بعدترترنوشت: گاهی وقتا خواسته یا ناخواسته یه چیزی میشه بهونه زندگیمون، الان ندارمش، چی کار کنم؟

 

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
خپونی

زندگی بدون اون

پفک

اتفاقا منم دارم ازت تعجب میکنم! بهونه زندگیت اینه که بالتو آماده پرواز کنی و خودتو برای اتفاقای بعدی آماده کنی که دیگه انقدر از خودت تعجب نکنی!

سخت‌گیر

به خپونی: اون؟؟؟

خپونی

اون بهونه هه