هشتاد و هفت

لازم است قدری سکوت کنم

لازم است قدری آرام گیرم

لازم است دور از هیاهوی کودکی دیگر زیادی جا مانده‌ام،

قدری به تو بیندیشم

  -آرام و بی صدا-

لازم است باور نکنم

لازم است عاقل شوم

نه؟ 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
خپونی

منم لازم دارم

لنگ دراز

وقتی عاقل شوی باور هم می کنی [لبخند]

خپونی

اسم جدید مبارک