اين‌كه نامم بر زبانت آمد...

بي‌ربط با عنوان

6xsics3.jpg
دو نقطه دش اند!
بعدترنوشت: كبرا 11 جز معدود سريال‌هايي كه بهمراه پرستاران منو مجبور به تحمل ترجمه و دخل و تصرف مفتضحانه دوبله مي‌كنه، نمي‌دونم اين قسمت آخر رو ديديد يا نه... اما گند بزرگتر از اين نمي شد زد! خانم و آقا را پدر و دختر اعلام مي‌كرد  با اصرار مسخره‌اي، فاجعه اونجاست كه در اواخر داستان به آقا گفته شد چرا ازش جدا نمي‌شي...

/ 4 نظر / 3 بازدید
دانیال

این عکس قلبه از روبرو ؟؟؟ من با یه چی دیگه اشتب گرفتمش از بالا

سخت‌گير

شيدا

منم مثل دانی ذهن که خراب باشه اينجوری می شه ديگه