خواسته

- وقتی هواش ابریه،خیلی ابریه و وقتی آفتابیه ،خیلی آفتابی. عجب هوای خواستنیی داره  آسمونش ...

- :-&

بعدتر هم هیچی ننوشتم که به درد اینجا بخوره! حالا نه اینکه بقیش می خوره!

/ 7 نظر / 2 بازدید
دريا

منم هوای يه دست می‌خوااااااااااااااااام! ابريه ابری يا آفتابيه آفتابی...

مقداد

من هوای آفتابيه آفتابی می خوام فقط...!

خپونی

باد نياد بقيه هواهاش خواستنيه

محیا

من هوای آفتابی می خوام ... تو ساحل دریا...

دريا

من يه سلمونی می‌شناسم... اِ... نه اون لازانياهاش حرف نداشت. اشتباه شد... ولی آخخخخخخخخخخخخ!

هاواش ياقچي دي؟

دانيال

تو از کی بلد بودی چيز بدرد بخور بنويسی که اين بار دومت باشه ... اه ... بدم مياد ...