عجب

بازی مسخره تری است امشب ۱۰:۴۵ کانال یک...

/ 5 نظر / 2 بازدید
سیاوشون

فکر کنم که، 9 و 45 دقیقه بود. این‌قدر پای VOA نشستن، اعصابت را می‌ریزد به هم. خبرها را از اینترنت بگیری خیلی بهتر است تا از یک رسانه‌ای که با پروپاگاندای پرحجمش همه چیز را آگراندیسمان‌شده به خورد آدم می‌دهد. حالا چه تلویزیون دولتی ایران باشد، چه تلویزیون دولتی آمریکا. مهم این است که هر دو تا تلویزون‌های دولتی هستند، و هیچ‌کدام‌شان را نمی‌توان منابع مستقل و آزاد خبری به‌حساب آورد. تماشای این‌ها به‌نظرم فقط آدم را عصبی‌تر می‌کند. خودت البته بهتر می‌دانی.

فراسوی نيک و بد

آگرانديسمانِ پروپاگاندای هرمنوتيکِ پسا مدرنيته ی اگزجوره شده ي فولکلوريک! روزگار غريبي ست! پرواز را بخاطر بسپار، مرغ کُشتني ست!

سخت گير

به سياوشون: همان ۱۰:۴۵ . کی از VOA حرف زد؟ كي حرف زد؟ آگرانديسمان گلوبال كمي قابل تحمل تر است تا لوكال! گمونم چون سرشكن مي شود بازخوردش!