سخته اما چاره‌ای نیست!

 

یک بار نوشتم پرید الان  فقط اینا یادمه بریده بریده!

 - سهل‌تر از آنچه فکرش را بکنیم در برمان گرفت این ظلم بی امان خودخواسته.

- گاهی سخت می‌شود و گاهی سخت‌تر رویی از زندگی که به سمت من است، تقصیر من است؟ تقدیر من است؟ تعبیر من است؟

- تو و زیارت؟! عجب!

- میان سکوت و درد و  وسوسه، هنوز باوری پرهیزم را می‌افزاید...

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
من

:|

دانیال

خوب شد همش یادت نبود [زبان] کی شام می دی به ما مردیم از گشنگی [نیشخند]

دانیال

آهان