میرم

ای تو اون مملکتی که فقط به خاطر رنگ مانتوی گل و گشادی که سر کلاس میپوشی حراست تذکرت بده!

/ 6 نظر / 8 بازدید
رضا (سینوس)

[نیشخند]سلااااااااااااااااام[نیشخند] حراست به این چیزا گیر نده پس به چی گیر بده آخه؟؟!!

رضا (سینوس)

توی دانشکده ما روی سر خانم هایی که توی تبلیغات لوازم پزشکی بودن کاغذ آ چهار چسبوندن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! می بینی تورو خدا[قهر]

پفک

میرمو خوب اومدی ولی خداییش [نیشخند] به نظرم هرچه زودتر بری بهتره ها!!! [پلک]

خپی

قرتی