يخ داغ

چقدر نوسان...
چقدر فاصله...
راه بهشت ...
آدم مبهم...
ابهام آدميت...
بهت نگاه...
گذشت تو سري خور...
مستقل از ...
بلي...
بله؟
پاره‌هاي ارتباط خواسته...
كاش روم مي‌شد بخوام از خدا...
يعني هستي؟


/ 2 نظر / 2 بازدید
آتش

دانیال