/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دريا

ورودی چندن؟! ۸۴ای که نيستن؟! هستن؟!

سخت گير

به شهرزاد و مرمر: ژ نو کمپوند پا!

خپونی

لطفا دو طرف خيابان پارك نكنيد! اردكها ميخوان تو آب شنا كنن.

دانيال

ديدي شناختمت ....... تو اوليه هستي ... همون سيفيده ... از موبايل كا 750 فهميدما.......

خپونی

به دانيال: اشتباه کردی داداش، اينا بر و بچ دانشكده حقوقن! هر گردي كه گردو نميشه!

سخت گير

به خپونی: نه درست تشخيص داده خودمم...

سخت گير

البته همه اينو متوجه نمیشن!

اينا ذوب در ولايتن شنيدن آقا قراره اين هفته بياد اومدن پيشواز نماز جمعه ضمنا اگه مي خواين به هم توهين كنين 4 تا فحش آبدار بدين حال كنيم. اين شوخي شهرستانيا چيه بي مزه ها

دانيال

به خپونی : نه زيادم تغيير نکرده . سفيد که بود ... يه کم فقط گردنش دراز شده ... نه بابا خود گردويه ...