امشب

بايد فكر كنم... قدر يك‌سال...

---------------------------------------------------------------------------
مي‌دونم جاش نيست اما اين منو كلي خندوند، با اينكه كاملاً مثل من فكر كرده براي خنده هم خوبه بدونيد اگر مايليد:
من از چي خوشم نمياد :
- دخترايي که کفشه پاشنه بلند مي‌پوشن
- دختراي لوسي که از سوسک و هر موجود ديگه اي مي‌ترسن !
- آدمايي که فقط به ظاهر آدما اهميت ميدن
- آدماي خودخواه و مغرور که حرف فقط حرف اوناست و فخر مي فروشن
- آدماي دو روو و بي فرهنگ و مدعي و نامهربون
- کسايي که يه چيز ي که مهم نيستو صد بار مي‌گن
- زناي فوضولي که دانسته و از روي نيت بد فوضولي مي‌کنن
- کسايي که حرف دلشونو مخفي مي‌کنن
- کسايي که اگه يه کاري واسه ادم بکنن مِنتو پسوندش مي‌کنن !!
- کسايي که رو مد مي گردن و هر مانتو ي مزخرفي رو مي پوشن و فقط جلوي آينن
- کسايي که موبايلشون جونشونه
- آدمايي که تو کاراشون افراط و تفريط مي‌کنن

/ 5 نظر / 2 بازدید
دريا

ديدي من هم بهت سر زدم؟! راستي، چرا گشت ارشاد بهت گير داد؟! درضمن، به نظر من فكر نكني وضع خيلي بهتره! همه مشكل از اونجايي شروع شد كه فكر كردن شروع شد...

مانی

اگه این صفاتی که گفتی تو خودتم نباشه، خیلی کارت درسته [نیشخند]