Jasmin

این خوشگله نوه عموی منه! عزیزمه.2mgqybs.jpg

این خبر خوب امروز بود برای post قبلی هم هنوز درد دارم.اما...

/ 3 نظر / 2 بازدید
دريا

اين همون بچه‌ای نيست که وقتی مياد خونه‌تون، من رو يادت می‌ره و ديگه بهم توجه نمی‌کنی؟ اصلاْ هم خوشگل نيست!!!!!!!!!!!! (يادت هست که چقدر حسووووووودم؟! )

سخت گير

نه بابا تازه به دنيا اومده .خونه ما کجا جايی که اين فينقيلی به دنيا اومده کجا!

دريا

ديدی اون رو بيشتر از من دوست داری؟