سيب زمينی تنوری!!!

این چه بساطیه ما نه ناهار داریم نه پرینت نه سیب زمینی تنوری !!!!

---------------------------------------------------------------------

بعدتر نوشت:

مرفهان بی درد وسط بیمارستان امام!

/ 6 نظر / 2 بازدید
دريا

چيه؟! تنهايی بهت سيب‌زمينی تنوری نمی‌دن؟!

سخت گير

نه، تنها سيب زمينی تنوری نمی‌دن!

خپونی

عمراْ مامانت تو رو بدون ناهار بفرسته بيرون عمراْ...

دانیال

همش شکم ... یه کم کار کنین بابا وضع مملکت خرابه ... نفتو اوردن سر سفرهاتون یه سیب زمینی رو بردنا ببینین ... انصاف ندارین دیگه ...

سخت گیر 1

[نامربوط] مخصوصا وقتی که چسب حافظه، دوقلو باشد با دو رنگ متضاد. ولی امیدوارم پردازنده اصلی سالم باشد!