برای هيچ

این عبور مداوم نور از روی صورتم انگار یواشکی مسافت را به یادم میاورد و گاه ...

از این آسودگی خیال مجازی ،دلبستگی مجازی ، حتی خیال مجازی بیزار می شدم کاش ...

تکاپوی بی موردی است ،سفری بی سرانجام. به بویی دلخوشم، از رنگی بیزار، این نهایت بی چیزی است که صدا هم تاثیر خود را ندارد به جد!

هوا هم که ...

کسی مرا خبر کند ...

----------------------------------------------------------------

世界之门
 
阿波罗网
 
美国之音
 
新唐人电视台
 
自由亚洲电台

----------------------------------------------------------------

بعدتر نوشت:

سیاوشون من رو فراخوانده به صحبت از چیزی که کمی بیشتر از کمی کوچکم براش،اما اطاعت امر در پست بعدی .

/ 24 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اهورا

تو کله ی پوکت سرجری گذاشتن !! تقصير هوا نيست

سخت گير

يه ذره ولی تابلو بود !

سخت گير

ها ها !

بهار

سلام شما در چه مورد سخت گير هستيد؟

life is all about little decisions you make every day.you cannot change decisions of past but every new day is an opportunityto make the right one ....

Roya

hi babe, i came to know that you are interested in Edgar Allan Poe 's masterpiece "Raven", that's my favorite too. if you have read the poem in Persian and by any chance you have the text, please let me know yours Roya

Roya

and if you have any difficulty reading my message , kindly inform me that later on i communicate in Persian . All the best

Roya

DARKNESS THERE AND NOTHING MORE.... i love the stanza ends with that line

سخت گير

به بهار: چطور؟ به رويا: کتاب کلاغ ترجمه شده و به حالت منظوم زيبايی هم البته !

Roya

ok honey , thanks