آرزو

4ih6wzk.jpg

 

تو آرزوی آخری

ـ بهت عادت کردم ـ

دیر نبود هنوز برای عادت کردن به تو !

 به سادگی حاشیه بودن آمدم و رفتم

اما

تو سخت آمدی و سخت است رفتنت .سخت!

ـنکنه نرفتی هنوز؟ یا اصلاْ نیامدی؟ـ

باز بی اصل شدم باز!

بی اصلی این بار پرپر . 

ـمیشه باز؟ـ

---------------------------------------------------------------------------------------

نيست ليلي دست او عاشق كنيم
دست‌بسته شايد امشب دق كنيم
مرده ديگر ناله‌هاي ناي ما
مرده‌خواني رسم ما شد، واي ما

...

اين هُبوط تلخ ما را مي‌كُشد
بر فلات پستِ ويران مي‌كِشد
چون كه توفاني برآيد، ناگزير
مي‌نشيند كشتي ما بر كوير...

------------------------------------------------------------------------------------------

/ 4 نظر / 2 بازدید
دریا

خيلی خوشحال می‌شم می‌بينم زبون چينی بین این جوونها داره به زبون بين‌المللی بدل می‌شه! درضمن شعر بالا از آقای ناصر خالديان است! خوبت شد؟

دریا

با سخت اومدن و سخت رفتن به شددددددددددددددددددت موافقم! کاملا می فهممش!

دریا

راستی با من مهربون باش! می دونی که من در ترديد به سر می برم؟!