تهی

سرشارم از آنچه نباید...

/ 9 نظر / 2 بازدید
دوربين و عکاسش

اميدوارم که سرشار از هر چی باشی که دوست داری نه آنچه که نبايد. خوب باشی. واگر دوست داری يه سر بزن تا حدست رو که زدي، با پاسخ ببينی

دريا

چه تهيدستی، مرد...

دانيال

اينو يکی می گفت که سر سه راهی وايساده بود ...

دريا

چه جالب! من اين شعر رو آپ کردم!

دانيال

ببين ... ميان کامنت های منو می خونن ... ايده می گيرن ... ميرن اپ می کنن ... به سازمان ملل شکايت می کنم ...... اصلا اگه من ديگه کامنت گذاشتم . پولشم نداد

سخت گير

برا خودش نذار کامنت منو چرا تهديد می کنی

دانيال

تهديد ؟؟؟ منو تهديد ؟؟؟ ضمنا برشت سلام رسوند گفت من مردم ... 50 ساله كه مردم ...

دوربين و عکاسش

سلام مجدد. دوباره با عکسهای جدید به روز هستم و منتظر حدسیات شما!