...

برای عبور از لحظه‌ای که اکنونم نیز هست ،باید طرحی بریزم ، بدون حضور یادت. طرحی برای این لحظه صعب‌العبور...

2gtxbow.jpg

--------------------------------------------------------------

نشد که نصفه شبی نیام این رو بنویسم:

چند روز پیش تو سایت دانشکده داشتم موزیک دانلود می کردم(! )که دیدم Flash Memory ام دیگه جا نداره ،کلFolder حاوی مقالات سمینارم رو ریختم رو Flash Memory دوستم و بهش سپردم که اینا امانت نکنه هوای فرمت به سرت بزنه پاکشون نکنیا! الغرض الساعه متوجه شدم که آن Flash مزبور در جیب مانتو رفیق ما بوده که طی عملیاتی(!!) به درون چاه فاضلاب!!!!!! پرش نموده است!!!!!! این رفیق ما هم ملاقه و دست جارو و انواع لوازم دم دستش رو برای بیرون آوردن آن به کار برده و تلاش ها ادامه داشته تا به ناامیدی برای نجات ختم شده است!! باقی بقایتان. مقاله هامو بگو!! یعنی الان کجان؟

/ 9 نظر / 2 بازدید
دریا

اولین قدم عبور، سحت‌ترین گام است که طولانی‌ترین سفرها هم با یک گام آغاز می‌شود...

congratulations, your papers are accepted in WC2007 conference

سخت گير

اي ی ول بدون نام

jdog

حقته ، مگه اينترنت دانشگاه مال دانلود كردن موزيكه؟

مريم ش.

مقاله های خودم.فايلهای پاورپوينت رياحی کچل چی؟بدبخت شدم رفت