واويلا!

..... .. .... ....... ... ... ... .....  .......... ......  ..... ........  ..... ...... ......... ..... ......... ...... ... . .. ..... .. .... ....... ... ... ............ .... .... .... ....... ...... . .. ........ ..... ...... ...... ...... .. .. .... ....... ... ........ .. .... ....... ... ... ...... ......... ..... ..... .... ..... ..... .... ...... ... ..... ... .... .......... .. ........... ...  ............  ........ .......... ... ........ .... .. ......... .. .... ....... ... ... ...... ..... ......... ....... ... .......... ........ ....  ..... ......... ... .... ... ... ............ ...... .. ....... ........ ...... .... ......  ..... .... ....... ...... .. .... ....... ... ... ..... .. .... ....... ... ... .......... .   ..... .......... .... .... . ......... .... ....... ....... ...... ....  ....... ........ ..... ... ...... ........  ....  ....   ... ...... .... .... ....  .... .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زبان(قلم، کیبورد) قاصره از بیان آنچه که امروز بر من مشخص شد، لطفاْ از حس لامسه خود کمک بگیرید!!

/ 20 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دريا

ای ول به اونی که واسطة اين خير شد!

سخت گير

ای ول!

دانيال

مگر چه بر شما ميگذشته باشد است ؟؟؟

مقداد

واويلا واويلا...آفتاب نشي بری زير ابرا...ديونه نشی بری قاتی مرغا...واويلا واويلا...!!!

دريا

زينب

جنبه ... .... .. موضوع رو نديدی هنوز که واويلتا داره

سخت گير

هان؟

دريا

.... .... .. . . ...... ..... ..... .... ..... .. . . ....... .... .... . . . ..... .... ... . ..... .... ... ... ... .... ... .... ..... .... ....... ..... .. . .. .. . . .... . . . . .. . . . ..... ..... ... .... .. ... .. .... .... .... .......... ..... ..... ....

كامنت ها رو كه ديدم ياد جك اون كوره افتادم كه ميره تو آشپزخونه دستش مي خوره به رنده ميگه ....

AC

واقعا که موافقم ........... ......... ........ ... .... ...!!!!!! آخه چرا؟برا اینکه تو.... .... ............ ... من؟کی؟....... ... ....... .... .... .. ..... .... ...... ... جون خودت!