ای...

من بیم داشتم

مثل پرنده یی که در شور مردنست
مثل شکوفه یی که در شور ریختن
مثل همین پرنده ی خاموش کاغذی
آنجا نشسته بود
نگاهش پرنده وار
و پشت او به باران
باران پشت پنجره بارید و ایستاد
من بیم داشتم که بگویم
شکوفه ها از کاغذند
من بیم داشتم که بگویم
پرنده را
نه سال پیشتر
توی بساط دستفروشی خریده ام
و چشم های او را
از شیشه های سبز تهی کرده ام
من بیم داشتم که بگویم
اتاق من
خاموش و کاغذیست
باران پشت پنجره باران نیست
باران پشت پنجره بارید
ایستاد
مثل همین شکوفه ی خاموش
مثل همین پرنده ی خاموش
آنجا نشسته بود
و پشت او به پنجره ی سبز
من بیم داشتم که شبی
موریانه ها
بیداد کرده باشند

 م.آزاد

-------------------------------------------------------

حس نوشتن از خودمو ندارم. امروز با چند پدیده مواجه شدم که یکیش منو از خودم دور کرده حس فرار مغزها دارم فعلاْ ...

/ 6 نظر / 2 بازدید
پيتوک

اول

پيتوک

درست فردای روزی که تصمیم می گیری که همین جا بمانی و قید بلاد کفر را بزنی ، نامه ای در مورد پذیرش دانشگاهی که دوست داشته ای را به همراه تبلیغات همیشگی از لای در بر میداری و هی فکر می کنی که چرا این دوراهی های زندگی ، تمامی ندارد که ندارد ...

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟ ... اما ... وقتی دنیا کوچیک میشه شاید من الکی بزرگ شدم

دريا

بابا اصل ماجرا همونايی بود که نگفتی! فرار مغز؟! منظورت خودت که نبودی!

ارسلان(ارسلان و خاطراتش)

بابا حرف سياسی نزن دکتر جون کار دست خودت ميدی ها راستی من شما رو با افتخار به ليست لينک ها اضافه کردم

ايدين

وبلاگ جالبی داری به من هم سر بزن با رخصت از ارسلان عزيز من هم اسم شمارو به ليست لينکهام اضافه کردم اگه شد شما هماينکار رو بکن