بیهوده

آمدی و رفتی و دلم خالی نشد و هیچ نشد و هیچ رخ نداد و نداد دل...

بعدترنوشت: بازم به تو! 

 

 

 

1zg7091.jpg

 

 بعدترترنوشت: سخت گیر! تو دلت برای کسی تنگ نمیشه جدی؟

بعدترترترنوشت:  وقتی سهیل نفیسی اینو بخونه نوستولم اود می کنه خب!

یکی بود یکی نبود

زیر گنبد کبود

لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسه بود...

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
دانیال

بازم تو یکی رو داری که بیاد و بره و ... بعدتر نوشتم : بازم به تو [نیشخند]

هامان

گفتی نوستولت عود میکنه گفتم شاید مشکل نوستالژیایی تو بتونم حل کنم. بعد دیدم نوووووچ. بد جوری حالت خرابه. رقصم گرفته بود....مثل درختکی در باد....