خارج از رده

زندگی لوکوموتیوی...

4q36d6e.jpg

/ 7 نظر / 2 بازدید
فراسوی نيک و بد

زندگی ماشينی ديگه از مد افتاده؟!حالا نوبت زندگی لوکوموتيويه؟

زينب

همیشه فکر می کم يه حماقتی ته زندگی مدرن شهری نهفته ست.

دريا

از مدرنيته متنفرم... اما مثل بقيه هنوز اينجام و هيچ تغييری هم در سبک زندگی‌ام ندادم... پس رفتم که پيش نه... باز زهر شد! :|

رضوان

مدرنيته اونقدر هام بد نيست يه لحظه تصور کنيد صد سال به عقب برگرديم کدوممون ميتونيم اون شرايط رو تحمل کنيم.فقر .بيسوادی.فقدان بهداشت.اب الوده و.... خوب به ازا اون چيزايی که گرفتيم بايد فشارش رو هم تحمل کنيم .تازه تحت اون همه قشار از مطالعه هم غافل نشيم

سخت گير

شايدم مطالعه کنيم که کمی غافل شيم