فریاد

دلم می‌خواد یه عالمه جیغ بزنم، یه چیزی راه نفسمو گرفته...

 

 

 

بعدترنوشت: عجیبه حالم برام. 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
پفک

اگه غیر این بود که سختگیر نبودی یا اگه سختگیر نبودی که اینجوری نبودی یا اگه حرف منو گوش میکردی که اینجوری نبودی یا اگه سختگیر نبودی که حرف منو گوش میکردی . . . .

سخت‌گیر

به روح؟

زینب

منم چند شبه خوابای عجیب غریب می بینم صبح که پا میشم همین حال تو رو دارم. دفاع کردی؟ [ماچ]