نه!

 خیلی دیر فهمیدم، ٨ سال پیش با نوشته‌هاش آشنا شدم که دیر بود ... خیلی متاسفم، تو سال‌های خاموشیش دیدمش برای اولین و آخرین بار ... روحش شاد... روحش شاد

 

 

 

 

بعدترنوشت:

نشاط نداشتن غم نیست

غم داشتن و با قدرتی غریب، غم را پس زدن و مهار کردن است.

نادر ابراهیمی

نتونستم بنویسم مرحوم!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید