at the end of my rope

بعضی لحظه­ها سرشارند از زندگی، لحظه­اند و به همان اندازه کوتاه... اما به یاد ماندنی، عمیق و ویژه­اند.

بعضی دیدارها سرشارند از زندگی، لحظه­ای­اند و به همان اندازه کوتاه... اما اما ندارند یکی دو گامند روی ماه، ناب، قابل استناد ابدی.

بعضی آدم ها سرشارند از زندگی، دیدارشان لحظه­ای و یادشان همیشگی...

 من باز عاشق تو و تمام لحظات امشبم شدم عشق ممنوعه­ی من...

 

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
مخاطب خاص

معاشران گره از زلف یار باز کنید شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

مخاطب خاص

رباب چنگ به بانگ بلند می گویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

مخاطب خاص

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چو یار ناز نماید شما نیاز کنید نخست موعظه پیر صحبت این حرفست که از مصاحب ناجنس احتزاز کنید

مخاطب خاص

هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق بر او نمرده به فتوی من نماز کنید وگر طلب کند انعامی از شما حافظ حوالتش به لب یار دلنواز کنید

سخت‌گیر

به مخاطب خاص: در مکتـب غم تو چنین نکتـه دان شدم

مخاطب خاص

امیدوارم که منظور رسیده باشه...چون استفاده از کلمات سخته بعدتر نوشت: ممنونم [لبخند]