:|

من ترجیح میدم بگم فعلاْ  می خوام به ده نمکی فکر کنم!

چون یک سلسله ایهامولوژی باید یاد بگیرم ...

/ 9 نظر / 2 بازدید
دريا

خلوت دل نيست جای صحبت اغيار...

سخت گير

منظورش اضداده، داره چت ميکنه هل شده!

خپونی

به همون جوشها فکر کنی بهتره

مقداد

اصلا ارزش فکر کردن نداره!

نه بابا ...حالا يه کم به ده نمکی هم فکر کن تنوع بشه برات...

زينب

ببين من خواستم تواضع نشون بدم در پايينی!

دانيال

قاااااااااااااااااااان .... قااااااااااااااااااااااااااان ..... بووووووووووووووووووووق برين كنار رانندش خانمه ...

سخت گير

Jdog

اسم فيلم بعديش ميدوني چيه؟ اينجا نميشه گفت. يادت باشه بت بگم البته اينقد ضايع بود عوضش كردن