اسكارلت

چند شبه يك بچه گربه زر ميزنه تا صبح تو حياطمون! زرا! من خوابم مياد!!!!! ضرورت داشتن يك اسلحه شكاري به شدت حس مي‌شه!
===========================================
پاي مامانم تا زانو تو گچه كماكان!
===========================================
چي كار كنم آخه؟ چرا؟؟؟؟ دارم درك مي‌كنم اسكارلت رو، خيلي حق داشت!
===========================================
آخر هفته‌هاي همه اونايي كه دوستشون دارم چرا يك شكله؟
===========================================
چيه؟ چرا اينقدر دوست دارن سر از كارم درآرن؟ به اونا چه؟ امان از اين دخترا!
===========================================

دلم خزانـه اسرار بود و دسـت قـضا
درش ببسـت و کلیدش به دلسـتانی داد
/ 8 نظر / 2 بازدید
دريا

:|

شیدا

هیچ دردی بدتر از این نیست که آدم خوابش بیاد ولی خداییش اگه تفنگ هم داشتی دلت نمی یومد. کلا آدما این مرض رو دارن، به دختر پسری ربط نداره زیاد

خپونی

مامانت چی شده؟ الهی بميرم

سخت گير

دور از جونت پاش شکسته مرسی که پرسيدی

دانیال

اول اینکه خدا بد نده دوم اینکه بلاگم سر و مر و گنده ... عیبی نداره که سیم اینکه ... هنوز اینا میخوان سر از کار تو دربیارن ؟؟؟ هنو در نیاوردن ؟؟؟ این چه حسابیه که همه میخوان از کار تو سر در بیارن ؟؟؟ مشکوک می زنی ها ؟؟

باران

باسلام.با شعرگيلکی از زنده ياد شيون فومنی همراه با برگردان فارسی بروزم/

فراسوی نيک و بد

بگو بگو که چه کارت کنم بگو بگو بگو که شکارت کنم بگو (بخشی از مشاعره سخت گير و اون گربه!)