دندون

- ببین راش این نیست که جواب ندی، راش اینه که یه جوری جواب بدی که دیگه جرات نکنه بیاد سراغت!

- نکنه با مام آره؟

 

بعدترنوشت: من 3/4دندون عقلام هست که 5/3ش داغانه! 

 بعدترترنوشت: وای بر من گر تو بهترینشان باشی!

 

 

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
من

:|

هامان

مختصر....اما مفید. خوبه خوشم اومد.

دانیال

وای وای ...