زلف دوتا

اولین چیز رسیدن به نگاهی‌ست که از حادثه عشق تر است!!

 

بعدترنوشت: اینو دیروز تو لینکای بالاترین دیدم، یه جورایی وصف حاله.

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
masum

و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. . . [لبخند]

بهار

چه کنجکاو نگاه می کرد به جفت مسین خودش