خيال ملايم تسخير ناپذير

دير است كه بخواهيَم
زود است كه باورت كنم
ما دورتر از اين‌هاييم...


بعدتر نوشت: مي‌داني سخت‌گير، من به وابستگي رويين‌تنم!


/ 10 نظر / 2 بازدید
خپونی

اول! فکر کنم نشون نداد چه جوری مردن فقط گفت مردن!

دانیال

ميان ديدار و بازديد اگر اميد نبود ما مرده بوديم...

دانیال

خوبه که وابسته نیستی .... البته اگه راستشو بگی ... راستی میکی سلام رسوند

سپهر

سلام رفیق. نشناختمت دوستم. سخت نگیر زیاد. و قربان ات

سخت‌گیر

این‌طوری هم می‌شود: زود است كه بخواهی‌ام دیری‌ست كه باورت کرده‌ام ما نزدیک‌تر از اين‌هایيم...

سخت گير

اين سخت گير قبلی من نبودم سخت گير ديگری بودا!

شیدا

خوش به حال اونی که به وابستگی رویین تنه

خپونی

تولد گرفتي منم دعوت كن

سخت‌گير

جان؟