/ 5 نظر / 2 بازدید
لنگ دراز

صحلام خپون خانم خیلی تحریف کردن از بلاگ شووما به منم سر بزنین دیگه...گناه دارم [نیشخند]

هامان

سینگل ها بهترین پوئت های رومانتیک هستند چون هیچ تجربه ای به زیبایی و کلین نس فانتزی نیس. هیچم جای کامپشن بازی نداره.

هامان

در ضمن عیدت مبارک جیگر. سال خوپی داششه باشی لففن.

سخت‌گیر

به لنگ...: راستش بلاگ خود شخص شخیصشون رو نمی تونم باز کنم که لینکی چیزی از شما آنجا ببینم به ایشون بفرمایید براشون یک سورپرایز دارم و در ضمن یک [ماچ] هم اگر شئونات اجازه میده از طرف من برسانیدشان!

S.am

قابل شما ره نداشت!