دلم هام می‌خواهد...

شمرده که حرف می‌زنی و بی ناز، ناز از صحبت‌هات چکه می‌کند و آرام جا می‌شوی در دلم که این روزها تار عنکبوت‌هایش هم تار عنکبوت گرفته. راحت می‌خندی، یعنی اساساً فرم صورتت به لبخند ملایمی می‌ماند که گاهی تغییر ماهیت می‌دهد، ساکت و متینی و مراقب، نگاهت آن قدر روی صورتم می‌ماند که تلاقی نگاهم را با اینکه به صفر می‌رسانم اما باز معذبم می‌کنی نرم نرمک، آخ صورتت را برگرداندی، رشته کار از دستم رفت، تند و تیز و حاضر جوابی، اما به موقع لب باز می‌کنی، تقریباً تا نخوانمت هیچ نمی‌گویی و این اجازه که می‌گیری تا لب بگشایی جان به جانم می کند. دیر است برای آمدنت و به یقین محال، اما همین که شمرده حرف می‌زنی و آرام جا می‌شوی در دلم، خاطره بیقراری دوری را در من زنده می‌کنی که به مرور یک ثانیه‌ای‌اش می‌ارزد، به مونا سلام برسان، بگو که هنوز آرام جا می‌شوی در دلی، مراقبت باشد...

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
دانیال

بگم اول ؟؟؟ [نیشخند] نگم [چشمک] اخه حال می ده بذار بگم [تایید] اووووووووووووووووووووووول

دانیال

هنوز پیخی ؟ [ناراحت]

سخت‌گیر

خودت چی فکر می‌کنی؟[چشمک]

خپونی

اگه مخاطب خاص داشت، خوش به حالش

سخت‌گیر

هوم!

مقداد

کردم!!![نیشخند]

یه نفر ...

فردا پنچ شنبه می باشد و مهلت جنابعالی رو به اتمام است ... ما بریدم و ما بردیم ... چلو کبابو ما خوردیم [نیشخند] شرط رو که یادته [شیطان]

سخت‌گیر

یه یه نفر:‌ تو که خودت رفته بودی تو کندوشون من لازم نیستم که!