ژانر سیاسی سخت گير

 این‌جا من لب به سیاست نگشوده‌ام اما...

این دیگه خیلی... هم میهن رو چرا آخه باز توقیف کردند؟؟؟؟؟

/ 6 نظر / 2 بازدید
دريا

زينب

مثل آبکش سوراخ سوراخه همه زندگيمون ديگه به سياست نمی رسه.

خپونی

ببين اينا به ما ربطی نداره که خانومم!

دون اميدو

ها !؟ اينجا چه خبراست . چه کامنت دونی خوشگل مشکلی داره ! سياه سفيدم هست. . حيف که يک پست سياسی بهم خورد اين دفعه وگرنه يه اظهار نظری ميکردم.