اين نيز بگذرد

دردم نهـفـتـه بـه ز طـبیبان مدعی
باشد کـه از خزانـه غیبم دوا کـنـند

باز یه چیزی دو گامپی کوبیده شد تو سر من... این نیز بگذرد.

2n6fzbp.jpg

/ 5 نظر / 2 بازدید
دريا

اول! می بينم که چند وقته کتک‌خورت ملس شده! چی می‌گی بابا؟ چی می‌گذره؟ اينها همه‌اش حرفه واسه دل خوش کردن خودمون! هيچی نمی‌گذره فقط چيزهای چيزهای جديدتری توليد می‌شن و به فهرست دغدغه‌هامون اضافه می‌شن...

دريا

درضمن اون چيزهای دومی درحقيقت برای تاکيد بيشتر چيزهای اول آورده شده! احياناْ فکر نکنی اشتباه تایپی بوده ها!

دريا

مدام بهش اضافه می‌شه؟ هر بار میام دچاره افزايش حجم می‌شه؟! ولی انصافاْ با سليقه‌ات در انتخاب عکس خيلی حال می‌کنم! (البته در مورد شيلنگ و... نه!) قبولت داريم!

rainman

من در عجبم از اين دايره وسيع لغات شما.اين دوگامپی ديگه چه صيغه ايه؟