بد جور!

پکرم قد یک فیل!

 

بعدترنوشت: گاهی وقتا از خودم به شدت بدم میاد مثل الان...

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
من

:|

خپونی

میفهمت بدجور

پفک

خب منم همینطور که! ولی نیدونم بر چی :| (البته فقط قسمت پکرشو ها! از خودم بدم نمیاد ولی [نیشخند])

masum

nazar pakar bashi, tu in dony hichi arzeshe pakari ro nadare be ghole shaer: این قافله ی عمر عجب می گذرد دریاب دمی که با طرب می گذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش ار پیاله را که شب می گذرد. . .

سخت‌گیر

به معصومه: قلب!