دوز امروز

تفعل امروز رو استثنائاْ اینجا گذاشتم ، برای دور شدن سریع‌تر از حال و هوای پست قبلی که نه، برای اینکه این غزل برای من یه چیز دیگه‌ست!

سال‌ها پیروی مذهـب رندان کردم
تا بـه فـتوی خرد حرص بـه زندان کردم
مـن بـه سرمـنزل عنـقا نه به خود بردم راه
قـطـع این مرحـلـه با مرغ سـلیمان کردم
سایه‌ای بر دل ریشـم فکـن ای گـنـج روان
کـه مـن این خانه بـه سودای تو ویران کردم
توبـه کردم کـه نبوسـم لب ساقی و کـنون
می‌گزم لـب کـه چرا گوش بـه نادان کردم
در خـلاف آمد عادت بطـلـب کام کـه مـن
کـسـب جـمـعیت از آن زلف پریشان کردم
نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست
آن چـه سـلـطان ازل گفـت بکـن آن کردم
دارم از لـطـف ازل جـنـت فردوس طـمـع
گر چـه دربانی میخانـه فراوان کردم
این کـه پیرانـه سرم صحبت یوسف بنواخـت
اجر صـبریسـت کـه در کلـبـه احزان کردم
صـبـح خیزی و سلامـت طلبی چون حافـظ
هر چـه کردم هـمـه از دولـت قرآن کردم
گر بـه دیوان غزل صدرنشینـم چـه عـجـب
سال‌ها بـندگی صاحـب دیوان کردم

/ 7 نظر / 2 بازدید
زينب

دعای اهل دلت باد مونس دل پاک...

خپونی

من باز دوم شدمتعبيرشو نگاه ميکنم واست مينويسم

سخت گير

شرمنده اما لطفاْ اينکارو نکن!

ارسلان

پارسال دوست امسال آشنا قبلنا يه يادی از درويشان ميکردی اما امروز ... اميدوارم که باز هم به ما سر بزنی دوست قديمی

دانيال

ملهدان راستين به ايمان نزديك ترند ترتولين اينو هوينجوري نوشتم ...