فشار

- خسته‌ام، خیلی.

- اون لحظه‌هایی که تنهایی پاشو از درونت می‌ذاره بیرون میاد میشینه روبه‌روت طوری‌که تصویرش رو تو چشم اطرافیانتم می‌بینی مثل مثل وقتی داری میری پلاک به نام بزنی شاید!...   به قول رئیس تو غم و شادی و کار گره خوردنای اساسیه که می‌تونی ولیدیشن دوستات رو انجام بدی. اما برای دفعه هزارم یادت نره آزموده را آزمودن خطاست به خدا!

 

 

 

بعدترنوشت: فروختمش!

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
یک دوست

سلام اگر سخت گیر نباشی کم تر خسته میشی [گل][گل]

خپونی

ما تازه فهمیدیم خریدی. چه زود فروختیش

دانیال

به خپونی: افتاده تو کار ماشین ... میخره میفروشه ... درآمد زایی کرده [زبان]

ببین عزیزم! منم که صد بار بت گفتم که بعضی آدما هستن که دیگه آزمودن لازم ندارن! همونایی که به دادت رسیدن! [نیشخند]

پفک

إ! این قبلیه من بودم. اسممو یادم رفت بنویسم [نیشخند]

سخت‌گیر

به پفک: منظورم اونایی بود که نرسیدن.[نیشخند]