/ 2 نظر / 2 بازدید
دریا

عجب!!!!!!!!!!!!!!!!! باز اگه من انتقاد کنم يه چيزی؟! البته هيچی نرگس خوب نباشه، ساعت عشقش معرکه است. مگه نه؟ باغ فردوس ساعت عشق، قرارمون یادت نره! تا بعدی بهتر!

سختگير

من کی انتقاد کردم؟؟؟ لينک دادم به انتقاد دريا جونممم.