در پي كيارا*

ماي گاد!!!!
----------------------------------------------------------------------
* : روشني

/ 9 نظر / 2 بازدید
zeinab

avval!!!

خپونی

دوم!

دانیال

گفتم که نداره اما خوب ... سوم !

دانیال

باران خبر دانایی انسان را آشفته می کند . وقتی آگاهی کسی آشفته شد خود او هم درمانده میشود . دانایی پریشان از جهل هم بدتر است . زیرا در ندانستن ارامشی هست که در دانستن نیست .

دريا

:| روزگار افراط و تفريط... کجا اعتدال؟!

دانیال

همه عقاید کلی نادرست است و این یک عقیده کلی ست (الن)

Just Friend

ابروی يار در نظر و خرقه سوخته...جامی به ياد گوشه محراب می زدم...