وقتی خیلی کارها تلمبار شود

((هر چه مقدار کارهای تلمبار شده بیشتر می شود ،انگیزه برای انجامشون کمتر.))

خودم

از استرس زیاد یا از تسلیم شدن به حجم کارهای عقب مانده، این روزها دو حالت بیشتر ندارم یا خوابم یا خوابم میاد.

2gx4hi1.jpg

--------------------------------------------------------------------------------

دریا بهم گفت این خط چینه داره عمومیت پیدا میکنه.اما کپی رایتشو بپردازید ، زندگی خرج داره!

--------------------------------------------------------------------------------

حافظ تو خواب و بیداری بهم گفت:

نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود
آن چـه با خرقه زاهد می انـگوری کرد

چرا؟

/ 5 نظر / 2 بازدید
دريا

اسم خواب رو پيش من نيار که همين الان از يک خواب ۱۳ ساعته بيدار شدم! درضمن حق کپی رايت چی شد پس؟!

آتش

شب یلداست... امشبرو مثل ما بیدار باش فردا میام!!! قسمت دل ما هم تنگ شدنِ....

پيتوک

هر چه انگیزه برای انجام کارها کمتر می شود، مقدار کارهای تلمبار شده بیشتر می شود ... به گمون من