تراوشات ذهنيم

چشم بندي نيست كه دوستش داري، چشم بندي آن است كه من چشم مي‌بستم بر بدي‌هايت. تو آن نبودي يا بودي مهم نيست ،مهم آن است كه اشتباه كردي  اما من ديگر اشتباه نمي‌كنم./ 5 نظر / 2 بازدید
آرمان

سلام. واقعا اين چشم بستن بر بديها خيلی از اوقات بزرگترين اشتباهه. بهتره هميشه و هميشه چشمهامون رو بر همه چيز باز نگهداريم.

دريا

به آرمان: به‌به متحد عزيز!!! ديگر مجالی هم برای اشتباه کردن نيست...

خپونی

بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم...