نمی‌خوام- نمی‌تونم- نمی‌شه!

 

موقع دویدن قلبم تیر کشید!

یک چیز مهمی گم کردم!

پررویی از نو به سر حد خودش رسونده شده  توسطی!

هی فکرامو کردم، فقط همون دور خوبه، اصلاً نزدیک نشو!

روز گندی داشتم...

 

 

بعدترنوشت:

- هیلی(خیلی زیاد) بی‌معرفتی!

- تو که سرت شلوغه که!

 

 

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
آتش

[ناراحت]

پفک

:|