باز

چه می کنم گاهی با غرورم، این تنها عطیه برتر از نظر من!

کاش مرز بین تسلیم و احترام  روشن‌تر از رفتار من بود ...

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دريا

ولی تسليم ارادی هم مزه‌ای داره ها!!!

سخت گير

سبز

خپونی

با احترام تسليم شو ۵ شنبه بيا عيد ديدنی

سخت گير

عمراْ نيام

Jdog

حالا چقدر هم كه تو virtual bronchoscopy كار مي كني تو خونه تنبل

سخت گير

دانيال

if ignorance is bliss why are there not more happy people-Edna St.vincent Millary

شوخيدم بابا. بي خيال شو

دانيال

چون نميشه برا نوشته های جديدت کامنت گذاشت اينجا ميذارم : من هيچم هرگز چيزی نخواهم شد نمی توانم بخواهم چيزی بشوم با اين همه ِ همه روياهای جهان را در خود دارم